Utbildningen

”Vi fokuserar vår utbildning på – förebyggande hälsoarbete…

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) är grunden för utbildningen för alla förskolor.

I vår utbildning arbetar vi utifrån denna läroplan (Lpfö18) för förskolan. I våra tema-arbeten sker planerad undervisning, men under hela dagen förekommer det lärandetillfällen, så även genom spontan undervisning.

Utöver styrdokumenten har vi på Knattehälsans förskola en egen profil där vi jobbar med förebyggande hälsoarbete.

VI använder oss av systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvalitén på vår förskola som kontrolleras av Skara kommun.

Knattehälsans förskola består av tre avdelningar: Småknattarna, Mellanknattarna och Storknattarna.

Under våra aktiviteter delar vi in varje avdelning i två grupper då vi sett att barnen utvecklas mer i små grupper. För oss är det viktigt att alla barn och pedagoger känner varandra, därav har vi mycket aktiviteter tillsammans.

Varje dag ger vi oss i väg till de olika närområdena där undervisningen med samlingar och aktiviteter sker. Personalen är medforskande inspiratörer som guidar barnen i deras utforskande av sin omvärld. Vi tror på att använda vår natur i så stor utsträckning vi kan för att främja deras nyfikenhet och ge dom de bästa förutsättningarna att utveckla sin kreativitet och fantasiskapande. Vi arbetar noga med säkerheten när vi är ute och går.

Vi har återkommande utedagar där hela förskolan flyttar ut till en annan plats under en dag. Vi har tidigare varit ute i Gröneskog (Skara scoutkårs stuga vid Ardala), Brunsbo ängar, Fornbyn och i skogen mittemot brukshundklubben.

Vi brukar årligen ha Julfest och Sommarfest där alla barnen gemensamt övar in sånger och får uppträda för er föräldrar. Det brukar vara ett mysigt inslag som bidrar till goda relationer mellan förskola och hem!