UTBILDNINGEN

HÄLSOPROFIL

Utbildningen

”Vi fokuserar vår utbildning på
– förebyggande hälsoarbete…”

Allmän information
Allt vi gör på förskolan grundar sig i Läroplanen för förskola (Lpfö 2018) och vi använder oss av ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvalitén på vår förskola. Förskolan i sig består av tre avdelningar: Småknattarna, Mellanknattarna och Storknattarna. Varje avdelning är sedan uppdelad i mindre grupper och det är i dessa grupper som aktiviteter och undervisning sker, anpassat efter barnens nivå.

Vi samarbetar morgon och eftermiddag ihop på avdelningarna. Efter frukost går samtliga barn ut och vi håller oss på vår ”hållplats”, gården, när vi väntar in resterande barn för dagen. Därefter ger vi oss i väg till de olika närområdena där undervisningen med samlingar och aktiviteter sker. Personalen är medforskande inspiratörer som guidar barnen i deras utforskande av sin omvärld. Vi tror på att använda vår natur i så stor utsträckning vi kan för att främja deras nyfikenhet och ge dom de bästa förutsättningarna att utveckla sin kreativitet och fantasiskapande. Vi arbetar noga med säkerheten och vi använder oss av promenad-rep som barnen får hålla i när vi går ute och vi övar dem i trafikvett.

Vi har valt att ligga i något överkant med personal-antalet, för att inte behöva ha vikarier. Detta leder till att vi alla i personalgruppen känner alla barn och tvärtom, då vi samarbetar mellan avdelningarna. Detta ger barnen en trygghet att dagligen få ha samma personer i sin omgivning och inte nya vikarier var och varannan vecka. I vår utbildning arbetar vi genom målstyrt arbete utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 2018. I tema-arbeten sker planerad undervisning, men under hela dagen förekommer det lärandetillfällen, så även genom spontan undervisning.
Vi äter avdelningsvis i vår matsal och strävar mot en lugn matstund tillsammans med barnen som ska inspirera dem till att utforska ny mat.

Eftermiddagarna samarbetar vi tillsammans på alla avdelningar på förskolan och vi lämnar förskolan även då.
Vi har återkommande utedagar där hela förskolan flyttar ut till en annan plats under en dag. Vi har tidigare varit ute i Gröneskog (Skara scoutkårs stuga vid Ardala) och Brunsbo ängar. Och då lämnar och hämtar ni föräldrar på den plats vi är. Dessa dagar brukar vi också bjuda in er föräldrar att vara med en kortare stund om man har möjlighet!
Vi brukar årligen ha Julfest och Sommarfest där alla barnen gemensamt övar in sånger och får uppträda för er föräldrar. Det brukar vara ett mysigt inslag som bidrar till goda relationer mellan förskola och hemmet!