Profilen

Utöver läroplanen har vi en stark hälsoprofil i vår utbildning. Maten präglas av ett rikt utbud av grönsaker och frukter till alla måltider. Där vi fokuserar mycket på vad säsongen har att erbjuda.
Vi är ute mellan 3-5 timmar varje dag. Under dessa timmar är vi i de allra flesta fall i naturområden i närheten och skogen, där barnen får träna sin motorik genom att klättra i träd och gå över stock och sten. Förmiddags-frukten/mellanmålet äter vi under bar himmel sittandes i naturen. Och mer ofta än sällan så även på eftermiddagen.
Den sociala kompetensen är också en viktig del i vår hälsoprofil. Vi lägger mycket tid på att vägleda barnen att visa respekt och hänsyn till andra barn och vuxna. Sociala värderingsövningar präglar arbetet varje vecka.
Avslappning och massage vävs kontinuerligt in i vår utbildning. Många barn i dag har svårt att slappna av, så under vilan tränar vi korta stunder på att ligga och slappna av till skön musik eller sagor och så småningom lägger vi in massage på ett lekfullt sätt.

Förskolans profil
– Friskvård och förebyggande hälsoarbete

Goda matvanor
Vi vill förmedla till barnen att mat kan vara god och smaklig utan stora mängder fett och socker. Måltiderna ska vara inbjudande och attraktiva, frukt och grönt i olika färger väcker lusten att våga smaka.

Daglig rörelse
Varje dag innehåller rörelsepass på ett lekfullt sätt både ute och inne. Genom att göra motionen rolig tror vi att barnen kan skapa ett intresse och ett behov av att vilja röra på sig.

Socialt sampel
Vi tycker att det är viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen samspela med andra människor, så som att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Barn som lär sig att visa hänsyn och känna empati lär sig att skapa goda relationer med andra barn och vuxna.

Massage och avslappning
Massage och avslappning är en viktig del i vår utbildning då många barn har svårt att slappna av. Barnen får lära sig att vila till lugn musik, sagor o.s.v. Senare vävs massage in på ett lekfullt sätt.