Kort om oss

Utomhusvistelse, aktiv rörelse, goda matvanor,
undervisning i mindre grupper

Knattehälsans förskola i Skara erbjuder barnen en god och sund start i livet som vi hoppas kommer lägga grunden till deras framtida vanor. Att vi ligger i Skaras fritidsområde Vilan ger oss stora möjligheter till sport och andra aktiviteter då vi har tillgång till Vilans olika arenor, promenadvägar, grönområden, parker och skog. Under vinterhalvåret brukar vi hyra en hall i badhuset för lek och rörelse.

Eftersom vår profil är kopplad till utevistelse förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer där barnen kopplar samman teori och praktik med upplevelser och reflektioner. Utevistelsen gör att barnen skapar mer utrymme för kreativitet men också utvecklar sin motorik.

Vi vill inspirera barnen till goda matvanor, daglig motion och avslapping. Varierande mellanmål och frukt och grönt varje dag.

Kort om oss.

Utomhusvistelse, aktiv rörelse, goda matvanor,
undervisning i mindre grupper

Knattehälsans förskola i Skara erbjuder barnen en god och sund start i livet som vi hoppas kommer lägga grunden till deras framtida vanor. Att vi ligger i Skaras fritidsområde Vilan ger oss stora möjligheter till sport och andra aktiviteter då vi har tillgång till Vilans olika arenor, promenadvägar, grönområden, parker och skog. Under vinterhalvåret brukar vi hyra en hall i badhuset för lek och rörelse.

Eftersom vår profil är kopplad till utevistelse förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer där barnen kopplar samman teori och praktik med upplevelser och reflektioner. Utevistelsen gör att barnen skapar mer utrymme för kreativitet men också utvecklar sin motorik.

Vi vill inspirera barnen till goda matvanor, daglig motion och avslapping. Varierande mellanmål och frukt och grönt varje dag.

Kort om oss

Utomhusvistelse, aktiv rörelse, goda matvanor,
undervisning i mindre grupper

Knattehälsans förskola i Skara erbjuder barnen en god och sund start i livet som vi hoppas kommer lägga grunden till deras framtida vanor. Att vi ligger i Skaras fritidsområde Vilan ger oss stora möjligheter till sport och andra aktiviteter då vi har tillgång till Vilans olika arenor, promenadvägar, grönområden, parker och skog. Under vinterhalvåret brukar vi hyra en hall i badhuset för lek och rörelse.

Eftersom vår profil är kopplad till utevistelse förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer där barnen kopplar samman teori och praktik med upplevelser och reflektioner. Utevistelsen gör att barnen skapar mer utrymme för kreativitet men också utvecklar sin motorik.

Vi vill inspirera barnen till goda matvanor, daglig motion och avslapping. Varierande mellanmål och frukt och grönt varje dag.