FRISTÅENDE FÖRSKOLA

FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Knattehälsans förskola

Knattehälsans förskola är en religiöst och politiskt obunden förskola som ligger i stora och rymliga lokaler på Vilan fritidsområde. Vår förskola har samma krav på kvalitet som alla förskolor har, kommunal som fristående, då alla förskolor går under samma skollag (2010:800). Våra lokaler är godkända av kommunen vilket är ett krav för att få bedriva en fristående förskola.

Kommunen gör också regelbundna kvalitetskontroller. Barnomsorgsavgiften bestämmer Skara kommun och det är till kommunen som fakturan betalas.

Rektorn har det pedagogiska ansvaret på förskolan men det är huvudmannen som är högst ansvarig. Rektor och huvudman har ett nära samarbete kring verksamheten för att främja utvecklingsarbetet.

Vi samarbetar med kommunens grundskolor vid övergången från förskola till förskoleklass. Där lärarna från skolan brukar hälsa på de blivande skoleleverna på våren, det året som barnet ska börja förskoleklass.

Vi har valt att bjuda er på de blöjor som går åt när ert barn är hos oss.