FRISTÅENDE FÖRSKOLA

FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Knattehälsans förskola

Knattehälsans förskola är en religiöst och politiskt obunden förskola som ligger i stora och rymliga lokaler på Vilan fritidsområde. Förskolan drivs av ett aktiebolag och har exakt samma krav på sig som alla förskolor i landet har, kommunal som fristående eller föräldrakooperativ, då alla förskolor går under samma skollag (2010:800). Lokalerna är anpassade och godkända av kommunen för att bedriva en förskola där och vi arbetar ständigt med det systematiska arbetsmiljöarbetet som inkluderar brandskydd, säkerhet, ventilation mm. Barnomsorgsavgiften bestämmer Skara kommun och det är till kommunen som fakturan betalas.

Det som bland annat skiljer sig åt i vår fristående förskola, är att huvudmannen är företagsägaren istället för kommunen. Det leder till ett nära samarbete mellan huvudman och förskola, då vår huvudman och rektor regelbundet varje vecka träffas i möten och samtal för att utveckla och driva förskolan framåt. Rektorn på förskolan är den pedagogiska ledaren och chef för förskolans personal på skolenheten och har det övergripande ansvaret att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, i enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö 2018.

Vi samarbetar med kommunens grundskolor vid övergången från förskola till förskoleklass. Där lärarna från skolan brukar hälsa på de blivande skoleleverna på våren, det året som barnet ska börja förskoleklass.

Tack vare att vi är en fristående förskola har vi möjligheten att inte behöva använda oss av främmande och olika vikarier till era barn. Utan det är alltid ordinarie personal som arbetar hos oss. Och för att detta ska vara möjligt så har vi hög personaltäthet hos oss och ett stort samarbete mellan avdelningarna på hela förskolan. Vi har även valt att ge er servicen med att bjuda er på de blöjor som går åt när ert barn är hos oss.