En sund start i

livet

KNATTEHÄLSANS
FÖRSKOLA

KNATTEHÄLSANS
FÖRSKOLA

En sund start i
livet

Kort om oss

Utomhusvistelse, aktiv rörelse, goda matvanor,
undervisning i mindre grupper

Knattehälsans förskola i Skara erbjuder barnen en god och sund start i livet som vi hoppas kommer lägga grunden till deras framtida vanor. Genom vårt unika arbetssätt i vår utbildning där vi inte har en traditionell gård, utan dagligen ger oss i väg på utflykter till grönområden, bidrar till att barnen får utforska den närmiljö som de lever i och skapar mer utrymme till kreativitet och fantasiskapande.

Vi ser det som en självklarhet att goda matvanor, daglig motion och avslappning ska vara en naturlig del i barnens vardag. Att vi ligger i Skaras fritidsområde, Vilan, har många fördelar då närheten till det mesta finns i vår omgivning. Friidrottsarenan, fotbollsplaner, grönområden, parker och skog.

Kort om oss

Utomhusvistelse, aktiv rörelse, goda matvanor,
undervisning i mindre grupper

 

Knattehälsans förskola i Skara erbjuder barnen en god och sund start i livet som vi hoppas kommer lägga grunden till deras framtida vanor. Genom vårt unika arbetssätt i vår utbildning där vi inte har en traditionell gård, utan dagligen ger oss i väg på utflykter till grönområden, bidrar till att barnen får utforska den närmiljö som de lever i och skapar mer utrymme till kreativitet och fantasiskapande.

Vi ser det som en självklarhet att goda matvanor, daglig motion och avslappning ska vara en naturlig del i barnens vardag. Att vi ligger i Skaras fritidsområde, Vilan, har många fördelar då närheten till det mesta finns i vår omgivning. Friidrottsarenan, fotbollsplaner, grönområden, parker och skog.